RUT- och ROT avdrag

RUT-avdraget

RUT är en förkortning av Rengöring, Underhåll och Tvätt. Begreppet RUT-avdrag används för att beskriva möjligheten till skatteavdrag för husarbete. 

Exempel på hushållsnära RUT-tjänster är städning, barnpassning, och trädgårdsarbete. Avdrag ges enbart för arbetskostnad.

ROT-avdraget

ROT är en förkortning av Reparation, Ombyggnad och Tillbyggnad. Begreppet ROT-avdrag används för att beskriva möjligheten till skatteavdrag för denna typ av arbete.. Exempel på ROT-tjänster är renovering och altanbygge. Avdrag ges enbart på arbetskostnad. 

För vem gäller avdraget?

Du måste fylla minst 18 år det år du köper tjänsterna.

Du måste vara obregränsat skatteskyldig i Sverige. 

Anlita oss - hur går det till?

Från och med den första juli 2009 kan privatpersoner få skattereduktion genom fakturamodellen. Det innebär att du som kund betalar hälften av arbetskostnaden till den som utfört arbetet. För att du ska kunna utnyttja fakturamodellen krävs det att företaget som anlitas har F-skattesedel. När arbetet är utfört begär företaget resten av arbetsersättningen av Skatteverket. Följande år står det förtryckt i din inkomstdeklaration hur stort belopp du har fått i preliminär skattereduktion. 

Hur stort är RUT-avdraget?

RUT-avdraget är 50% av arbetskostnaden. Du får upp till 25 000 kronor i skattereduktion (50 000 kronor om du är över 65år). Är ni två blir maxbeloppet 50 000 kronor (100 000 kronor om ni är över 65år). Avdraget kan aldrig bli större än det belopp som du/ni ska betala i slutlig skatt. 

Hur stort är ROT-avdraget?

ROT-avdraget är 30% av arbetskostnaden. Du får upp till 50 000 kronor i skattereduktion. Är ni två blir maxbeloppet 100 000 kronor. Avdraget kan aldrig bli större än det belopp som du/ni ska betala i slutlig skatt. 

För mer information rekommenderar vi att ni läser på Skatteverket.


Källa: Skatteverket.