RUT- och ROT avdrag

RUT-Avdraget
RUT är en förkortning av Rengöring, Underhåll och Tvätt. Begreppet RUT-avdrag används för att beskriva möjligheten till skatteavdrag för husarbete. Exempel på hushållsnära RUT-tjänster är städning, barnpassning och trädgårdsarbete. Avdrag ges enbart för arbetskostnad.

ROT-Avdraget
ROT är en förkortning av Reparation, Ombyggnad och Tillbyggnad. Begreppet ROT-avdrag används för att beskriva möjligheten till skatteavdrag för denna typ av arbete. Exempel på ROT-tjänster är renovering och altanbygge. Avdrag ges enbart för arbetskostnad.

För vem gäller avdraget?

  1. Du måste fylla minst 18 år det år du köper tjänsterna
  2. Du måste vara obegränsat skatteskyldig i Sverige

Anlita oss – hur går det till?

Från och med den första 1 juli 2009 kan privatpersoner få skattereduktion genom fakturamodellen. Det innebär att du som kund betalar hälften av arbetskostnaden till den som utför arbetet. För att du ska kunna utnyttja fakturamodellen krävs att företaget som anlitas har F-skattsedel. När arbetet är utfört begär företaget resten av arbetsersättningen av Skatteverket. Följande år står det förtryckt i din inkomstdeklaration hur stort belopp du har fått i preliminär skattereduktion.

Hur stort är RUT-avdraget?
RUT-avdraget är 50% av arbetskostnaden. Du får upp till 25 000 kronor i skattereduktion (50 000 kronor om du är över 65 år). Är ni två blir maxavdraget 50 000 kronor (100 000 kronor om ni är över 65 år). Dock kan avdraget aldrig bli större än det belopp som  du/ni ska betala i slutlig skatt.

Hur stort är ROT-avdraget?
ROT-avdraget är 30% av arbetskostnaden. Du får upp till 50 000 kronor i skattereduktion. Är ni två blir maxavdraget 100 000 kronor. Dock kan avdraget aldrig bli större än det belopp som  du/ni ska betala i slutlig skatt.

För mer information rekommenderar vi att ni läser Skatteverkets Broschyrer.

Källa: Skatteverket