Kvalitet

Dammvippan arbetar aktivt med ISO 9001 och avser att certifieras enligt denna inom två år.

Dammvippan bedriver städning åt företag, organisationer, offentlig verksamhet och privatpersoner. Dammvippan stödjer långsiktigt kundernas kärnverksamheter, och privatliv-, genom en effektiv städservice med främsta uppgift att bidra till att förbättra människors vardag. Dammvippans motto är ”Vi städar och ger er tid till annat”.

Dammvippan bedriver ett kontinuerligt kvalitetsarbete med förslagsverksamhet, analys, avvikelsehantering och implementering av rutiner för att förbättra och säkra kvalitén i de tjänster vi tillhandahåller våra kunder. Vi undervisar regelbundet personalen i lokalvårdsteknik.

Personalen arbetar under sekretessavtal. Medarbetarna bär Dammvippans arbetskläder och ID-brickor.

Vi ska:

  • Kontinuerligt utbilda vår personal.
  • Arbeta med ständiga förbättringar.
  • Sätta kvalitetsmål på både lång och kort sikt.
  • Följa upp våra åtaganden.
  • Ge öppen och saklig information om kvalitetsarbetet till anställda, kunder, myndigheter och övriga intressenter